Vi elsker Internett!

Sikkerhet

Skallsikring

Det tekniske utstyret som er plassert ute er montert på byggets tak (15 m over bakken) og er usynlig og utilgjengelig for uvedkommende.

Datasenteret er plassert inne i bygget og har egen skallsikring, i tillegg til hovedbyggets skallsikring.

 

Innbruddssikring

Bygget er sikret med alarm, i tillegg har datasenteret et eget avansert alarmsystem med ulike sensorer i samtlige rom og dører.

Innbruddsalarmen er tilkoblet et vaktselskap via sikre alarmoverføringer i tillegg til at lokalene patruljeres av sikkerhetsvakter døgnet rundt. Det er til enhver tid personell på plass i bygget, noe som er med på å forebygge innbrudd og hærverk.

 

Kameraovervåkning

Datahallen har kameraovervåking med høykvalitetsbilder av alle viktige punkter. Kameraene har bevegelsessensorer som aktiverer både videoopptak og alarm. Autoriserte teknikere overvåker kameraene samtidig fra forskjellige lokasjoner, og alle bilder lagres i et annet datasenter på en egen server. Overvåkingen gjøres i henhold til lover og forskrifter.

 

Overvåkningssystemet

Datasenterets overvåkingssystem samler inn og håndterer alarmer for hele infrastruk­turen (strøm, generatorer, UPS-er, kjølesys­tem, sikkerhet og miljø). Temperatursensorer finnes i hele datasen­teret, og det er installert fuktsensorer under alle kjølemaskiner. Andre sensorer kontrol­lerer sikkerhets- og miljømessige trusler. All data fra overvåkingssystemet presen­teres i grafer, delvis for direkte advarsler, men også for trendanalyse.

 

Adgangskontroll

Tilgang til datasenteret er mulig 24/7/365 for alle våre kunder. Det deles ut nøkkelkort til de personene i kundens selskap som skal ha adgang. Nøkkelkortene er personlige, og kan ikke lånes ut. All trafikk inn og ut av datahallen loggføres. Rack installeres med egen lås.

 

Brannsikkerhet

Datasenteret er delt inn i flere brannceller, dette betyr at slukkesystemet kun aktivieres i berørte celler ved brann. Vegger holder brannklasse EI60 (60 minutters brannmotstand). Dører klassifiseres i A60 som tilsvarer kravet EI2 og er både isolerte og tette. Alle kabeltrekk er brannsikret med forseglede åpninger.

 

Brandsakerhet-argoniteflaskor-DCL

 

Slukkesystem

Fellesareal er utstyrt med brannalarm og gass-slukkesystem. Datasenteret har et avansert inergen slukkesystem. Det er følsomme detektorer som reagerer og gir alarm før synlig røyk har brutt ut. Inergengassen slukker brannen på mindre enn 60 sekunder ved å senker oksygennivået til et nivå der mennesker fortsatt kan puste, men hvor brannen kveles. Slukkesystemet er også installert under datagulv, tekniske rom og batterirom. Det er i tillegg satt ut håndslukkeapparater, disse er fylt med karbondioksid.