Vi elsker Internett!

Strøm

Primærkraft:

Bygget som huser datahallen får levert 11kV høyspent strøm, som fordeles til en ring av 5 trafoer internt i bygget. Ringen forsynes fra to ulike bydelstrafoer, med en tredje som kan kobles inn ved behov.

Videre fordeles strømmen gjennom hovedtavler og UPSer, over A- og B-kurser ned mot hvert rack. Transformatorene gir 400V 3-fas til hvert rack, og i tap-offboksene velger man 16A eller 32A sikringer avhengig av hvilket strømbehov man har. Rackene leveres ferdig bestykket med 2 stk PDUer.

Bygget er definert som samfunnskritisk. Dette gir en høy prioritering hos strømleverandøren ved eventuelle hendelser.

Availo _070

Reservekraft:

Hvert reservekraftsaggregat har en dieselmotor på 1500 kW. Synkronisering der reservekraft føres inn på strømtavlen gir en blinkfri innfasing av reservekraft. Dieselaggregatene er plassert inne og har avansert batterilading som sikrer oppstart ved strømstans. Disse holdes kontinuerlig ved driftstemperatur for å redusere oppstartstiden til et minimum, og starter innen 5 sekunder etter strømavbrudd og gir full effekt i løpet av 20 sekunder.

Drivstoff for drift av aggregater finnes lagret på stedet. Ved behov leveres drivstoff kontinuerlig.

Testkjøring gjøres i drift med last hver måned. Alle testkjøringer dokumenteres.

 

  DCS Dukt Kall Luft 450